EDBridge Træning og Læring
.


Hovedsiden Selvstudium i bridge Bridge Master Dansk Q-plus Bridge Træning og Læring

Spillepraktik

Som begynder og fortsætter i bridge er situationen ofte den, at man kommer i en fornuftig kontrakt, men det kniber med at tage et rimeligt antal stik. Det kan derfor være vigtigt at træne spilføring, og det kan man gøre ved pc’en.

EDBridge har udgivet to cd’er, hvor man med programmet får oplyst meldeforløbet, og computeren spiller ud og imod, mens brugeren er spilfører. Opgaven er nu at gøre det så godt som muligt som spilfører. For hvert af de indbyggede spil kan man få gennemgået, hvordan man bør spille.


SPILLEPRAKTIK
Spilfører i 94 spil

Kr. 140


SPILLEPRAKTIK 2
Spilfører i 96 spil

Kr. 140

Trin for trin (meldinger og spil + spillepraktik)

EDBridge Trin for Trin af Ib Axelsen, Fred Gitelman, Villy Dam og Anders Wirgren har et program med interaktiv gennemgang af 5 serier a 19 instruktionsspil plus Bridge Master 2000, hvor man selv får lov til at spille de 95 spil.

Trin for Trin

Kr. 250

INSTALLATION
Kør autorun.exe fulgt af installation ved Klik her
eller
Åbn mappe for at vise filer fulgt af højreklik på setup.exe og Kør som administrator.  

Efter installationen foretages OPDATERING til Windows 7, 8 eller 10:  

Klik her for opdatering

Efter opdateringen startes hver af de to programmet ved at klikke på ikonet på skrivebordet. Hvis man bliver bedt om det, skal man indsætte original-cd’en i drevet.


Copyright© EDBridge 2019 - Forbehold for trykfejl.